web 2.0

۲۷.۹.۸۶

کاش Fifa ،UN بودی

در مورخه 5 ذی الحجه سنه 1428 هجری مهندس الممالک علی آبادیان در جریده وزین کیهان الملوک فرمودندی: «هنوز کاندیدای ریاست فدراسیون هستم و انصراف نمی دهم.»
جوش وخروشی در قوم پدید آمد و یکی از همولایتی های متتی عربده کشانید که: «اگه با طایفه با سنگ بیایم چی؟»
و سپس یکی از همولایتی های فودی خروشید که: «خودش حرف خوش نمی فهمه؟ حتماً خودش باید با قمه بیاد؟»
و حال چنین بود تا یکی از عقلای قوم ندا در داد که:« کاش Fifa ،UN بودی یا بالعکس. تا هرکه کلفت الگردنی نمودی یا دست به استبداد یازیدی چنین حالش گرفته شدی و هر چه شلوغ کردی ره به جایی نبردی!

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر