web 2.0

۲۶.۶.۹۰

ماجرای واقعی: فرصتی برای شادی

تلفن زنگ می زند.
فرید: «الو بفرمایید.»
هادی: «فرید کدوم تیم برد؟»
فرید: «هادی توئی؟ استقلال برد. از کی تا حالا فوتبالدوست شدی؟»
هادی: «حالاش هم نشدم. می خوام برم بوق بوق بازی و رقاصی!»
فرید: «آهان. تعجب کردم!»
هادی: «راستی تیم برنده لباسش آبیه یا قرمز؟»
فرید: «واسه تو چه فرقی می کنه؟»
هادی: «می خوام بدونم با کدوم پرچم برم خیابون، که سوتی ندم.»
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر