web 2.0

۲۶.۶.۹۰

بس که بی‌شرمانه و پست است این تزویر

«و می اندیشید
که نباید بگوید هیچ
بس که بی‌شرمانه و پست است این تزویر
چشم را باید ببندد، تا نبیند هیچ»*
خواندم که «سمیه توحید لو» را شلاق زده‌اند. در «ساحل سلامت» نوشته:
«خوشحال باش. قصدت تحقیر بود. اعتراف می‌کنم احساس تحقیر‌شدگی تمام وجود‌م را سوزاند. آنقدر که گمان نبرم که تکرار شدنی باشد. ...
امروز تحقیر شدم. حتی غرورم شکست. اما بزرگی و کوچکی دست خداست و اوست که هست. اگر نبود که دق می‌کردیم در این روزها!‌»
دردم آمد، بدجور! اینقدر که گویی خودم یا یکی از عزیزترین نزدیکانم را تازیانه زده‌اند. اما اگر دیروزها شلاق و زندان مایه‌ی شرم بود، به لطف نامردی حاکمان و مظلومیت محکومان امروز برای امثال توحیدلو مایه‌ی سرفرازی و روسفیدی در تاریخ خواهد بود.
خانم توحیدلو از بهترین های وبلاگستان است. این را هم منش اخلاق گرایانه‌اش و نوشته های پخته و خواندنی‌اش و هم توجه گسترده‌ی خوانندگان وبلاگستان به وضوح نمایش می دهد. و در این دوره ی تیره که «فلک به مردم نادان داده زمام امور»** و «هنر خوار شده، جادویی ارجمند»*** اگر با امثال او جز این کنند باید حیرت کرد.
اما با شما مریدکان بدمرادی که ادعای خیلی چیزها را دارید و هیچ کدامش را ندارید، تنها می توانم بگویم: تف!
---------------------------------
* خوان هشتم، اخوان ثالث
** حافظ
*** فردوسی
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر