web 2.0

۲۴.۳.۹۰

تف به غیرتمان، دق باید کرد!

بعضی خبرها جوری اند که حتی شنیدن آنها و حتی گفتن از آنها زجر آور است. اخبار کودک آزاری، بعد فوت مظلومانه عزت و هاله ی سحابی و هدی صابر و این آخری قضیه ی شرم آور خمینی شهر. توی این مملکت شرف مرده انگار.
دلم می خواهد از آن مردک بی ناموس بپرسم:
حاج آقا مسئلتاٌ!
1- آیا همسر شما در رختخواب با شما محجبه می خوابد؟
2- آیا وقتی همسر ما در آغوش ما برهنه خوابیده، باید کسی حق داشته باشد ...؟
----------------------------------------------------------
حضرت امیر (ع): اگر یک مرد مسلمان با شنیدن این خبر دق کند و بمیرد، سزاوار است و مورد ملامت نیست.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر