web 2.0

۲۲.۳.۹۰

این سابقه پیشین تا روز پسین باشد

دو سال از آن روز تلخ که رأی هایمان را دزدیدند و بعدتر مردم را توی خیابان به خاک و خون کشیدند گذشته. در طول این دو سال فجایعی رخ داد که هر انسانی حتی از شنیدنش هم شرمسار می شود. از قتل زنان و نوجوانان در خیابان تا شکنجه و تجاوز به زندانیان!
با تازیانه ی ترس و خفقان وادار به سکوتمان کردند، اما نه اندکی از نارضایتی مردم کاسته شده و نه اندکی از خواسته هایشان کاسته شده. هنوز هم خواسته های ما همان است که بود:
1- برگزاری انتخبات آزاد با نظارت سازمان های بین المللی
2- آزادی بیان
3- آزادی زندانیان عقیدتی و رعایت حقوق شهروندی مردم
4- مردم سالاری پایدار و واقعی
5- جدائی نهاد دین از دولت
6- و غیره!
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر