web 2.0

۲۳.۱۲.۸۹

خطر انقراض ماهی تُن


این آگهی به سفارش موسسه "سی شپرد" (چوپان دریا) تهیه شده. این موسسه یک سازمان غیرانتفاعی است که هدفش حفاظت از گونه های در حال انقراض جانوران دریاهاست.
اصل این عکس مربوط به بازار ماهی توکیو است و مقایسه ای از پانداهای دوست داشتنی چینی که تقریباً همه می دانند در حال انقراض هستند با ماهی های تن را به ذهن متبادر می کند. در متن آگهی از ما خواسته شده از خرید، فروش و خوردن گونه های در حال انقراض خودداری کنیم. همچنین این موسسه ادعا می کند با روند صید فعلی ممکن است تا سال 2012 نسل ماهی های تن منقرض شود!
شعار آگهی:
«با دیدن ماهی تن، به شباهت سرنوشتش با پاندا فکر کنید!»

اطلاعات بیشتر
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر