web 2.0

۲۷.۹.۸۹

و دیگر آسمان را نخواهی دید!

و عبارتی در کتاب مقدس آمریکا می درخشد؛ عبارتی نه از طلا که برای جویندگان سر به زیر طلا:
- و دیگر آسمان را نخواهی دید!
نویسنده می نویسد:
- خوک گردن کلفتی دارد. برای همین نمی تواند سرش را راحت تکان دهد. خوک تنها حیوانی است که قادر به دیدن آسمان نیست، به خاطر گردن کلفت اش! و از همین رو نجساست. نه به خاطر ژنتیک، نه به خاطر خوردن مدفوع، نه به خاطر... فقط به این دلیل که نمی تواند آسمان را ببیند، تا ابدالدهر نجس خواهد ماند.
بیوتن، رضا امیرخانی، صفحه 331
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر