web 2.0

۲۳.۵.۸۹

زن و حقیقت عشق

مرد ممکن است فریب بخورد؛ اما زن ... زن حقیقت عشق را زود تشخیص می دهد با حسّ نیرومند زنی، و اگر دبّه در می آورد از آن است که عشق هم برایش کافی نیست، او بیش از عشق می طلبد، جان تو را.
سلوک، محمود دولت آبادی، صفحه 185

توضیح: این نوشته ها تنها نقل قول شده و به معنی موافقت من با متن نیست، ولی متن آنها به نظرم جالب آمده.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر