web 2.0

۲۰.۵.۸۹

وسایل مورد نیاز در همایش های کاری


وقتی در ایران به یک همایش می روید لوازم و وسایل زیر را حتماً همراه داشته باشید:
1- پیش از هر چیز یک mp3 player خوب با گوشی قوی همراه داشته باشید تا از شر سخنرانیهای بی ربط و جانفرسا در امان باشید.
2- همراه داشتن یک کتاب خوب، روزنامه و تعدادی جدول ضروری است: از آنجا که در روزهای معمول کاری ممکن است فرصتی برای مطالعه یا جدول حل کردن نیابید، ماموریتهای همایشی فرصتی مناسب برای جبران است.
3- هرگز به سخنرانیهای غیر تخصصی گوش نکنید: ممکن است شما آدم کمی تا قسمتی مودب باشید، بنابراین برای اینکه مجبور به تقدیم فحشهای چارواداری خدمت سخنران (ترجیحاً مقامات دولتی) نشوید بهتر است حواس خودتان را پرت کنید.
4- قرص اعصاب همراه داشته باشید: ممکن است هیچ کدام از موارد فوق موثر نباشند. بنابراین یک قرص آرامبخش اعصاب میل بفرمایید و تا پایان جلسات خواب راحتی را تجربه کنید.
5- پس از پایان همایش تا هدیه خود را دریافت نکرده اید محل را ترک نفرمایید که بعدها دریافت این هدیه از اداره مربوطه کار طاقت فرسایی خواهد بود.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر