web 2.0

۱۷.۶.۸۸

تعریف منافق و احمق

چاوز: ما بايد زمينه ظهور حضرت مهدي (عج) و حضرت مسيح را فراهم كنيم. (خبرگزاری فارس)
منافق: کمونیست ریاکاری است که یک روز خود را با افتخار کوکائینی معرفی کند و روز دیگر مذهبی دو آتشه ای شود که می خواهد فدائی حضرت مهدی باشد.
احمق: کسی که حرف منافق و رفیق گلستان و گرمابه اش را باور کند.
سوال فقهی: از چه زمانی اسلام و کمونیسم پسرخاله شده اند؟
balatarin
Delicious
Twitter

7 نظر:

حسام گفت...

از زمانی که معجزه هزاره سوم در ایران به قدرت رسید و همه چیز به هم ریخت. اسلام و کمونیسم که چیزی نیست! اسلام و صهیونیسم هم اگر به نفع شان باشد با هم دوست می شوند

حسام گفت...

از زمانی که معجزه هزاره سوم در ایران به قدرت رسید و همه چیز به هم ریخت. اسلام و کمونیسم که چیزی نیست! اسلام و صهیونیسم هم اگر به نفع شان باشد با هم دوست می شوند

ماه گیر پیر گفت...

از یه آدم کوکایینی که همجوار بشه با یه مشنگ چه انتظاریه

ماه گیر پیر گفت...

از یه آدم کوکایینی که همجوار بشه با یه مشنگ چه انتظاریه

Anonymous گفت...

از زمانی که Khomeini and Castro becames good friends.

Anonymous گفت...

زمانی که احمقانه نشستیم و کاخ ساختن ها را نظاره کردیم.
زمانی که ساده لوحانه نشستیم و بارگاه ساختن ها را برای یک مرده نظاره کریم.
زمانی هم باید این قصه ها را بشنویم و سفیهانه نظاره و تایید کنیم.
برای این قوم کمونیست و اسلام هر دو بازیچه هستند

Anonymous گفت...

زمانی که احمقانه نشستیم و کاخ ساختن ها را نظاره کردیم.
زمانی که ساده لوحانه نشستیم و بارگاه ساختن ها را برای یک مرده نظاره کریم.
زمانی هم باید این قصه ها را بشنویم و سفیهانه نظاره و تایید کنیم.
برای این قوم کمونیست و اسلام هر دو بازیچه هستند

ارسال یک نظر