web 2.0

۵.۵.۸۸

روسپیدی و روسیاهی

سنگ بد گوهر اگر کاسه زرین بشکست
قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود
خط فکری کیهانی شجریان را «وطن فروش» می داند.
من نیز سخت با این ایده موفقم. او وطن فروشی بیش نیست. آنچنانکه فردوسی بود و حافظ و شیخ اشراق و حسین بن منصور!
تاریخ نشان داده به اینان رو سیاهی می ماند و روسپیدی ابدی تاریخ میراث محمود غزنوی و تیمور لنگ و خلفای عباسی است.
اصلاً باباطاهر بیخود گفته:
به هر الفی الف قدی برآید
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر