web 2.0

۶.۵.۸۸

خبرهای تازه در پشت پرده

دیشب برای اولین بار رویکرد تازه ای را از صدا و سیما شاهد بودیم. در برنامه ای که از اکثر بخشهای خبری شبکه های سراسری پخش شد برای اولین بار دو سوی بازی هدف انتقاد بودند و برای اولین بار دشنامهای معروف صدا و سیما نثار معترضین نگردید. این برنامه با پرسش «چراهای» فراوان از جنبه های مختلف اعتراضات مردمی سخن گفت. همچنین این بار خشونتها و برخوردهای زشت نیروهای امنیتی نیز پذیرفته شد و مورد انتقاد قرار گرفت. خلاصه تنها گفته نشد «صدای جنبش شما را شنیدم» ولی خب ... .
بعد هم با بیانیه رئیس شورای امنیت ملی و رئیس قوه قضاییه و انتقادهای تند به دردانه صدا و سیما (ا.ن) مشخص شد خبرهای تازه ای در راه است. یا لجاجت ها و گافهای مکرر رئیس دولت آش را چنان شور کرده که صدای آشپز را هم درآورده و یا در پس پردهٔ سیاست توافقات تازه ای انجام شده و نمودش در این حرکتهای تبلیغاتی تازه نمودار شده.
هر چه هست به زودی مشخص خواهد شد. باید منتظر ماند و دید!
balatarin
Delicious
Twitter

4 نظر:

احمد گفت...

چه برنامه‌ای؟ تو یوتیوب نیست؟

احمد گفت...

چه برنامه‌ای؟ تو یوتیوب نیست؟

مَتَتی گفت...

یه گزارش خبری بود که دائم توش می پرسید: چرا؟چرا؟

مَتَتی گفت...

یه گزارش خبری بود که دائم توش می پرسید: چرا؟چرا؟

ارسال یک نظر