web 2.0

۲.۱۰.۸۶

سهمیه تازه


روز اولِ سهمیه جدید است. صف از دو سوی پمپ بنزین تا دوردست دیده می شود. ما که در این سالها به صفِ نان و گوشت و مرغ و زمین 99 ساله و قند و روغن و ... عادت کرده ایم، در صف می ایستیم. گداهای بنزینی که محصول روشِ نوین کشورداری اند دور و بر پمپها می چرخند و التماس می کنند. گاه گاهی بر سر نوبت دعوا می شود و عده ای میانجی می شوند. بیشتر پمپ ها مطابق معمول خرابند (از تکنولوژی چینی بیشتر از این انتظار داری؟!).
یک ماشین عروس به جلوهای صف می آید و تازه داماد التماس می کند اجازه بدهند 5 لیتر بنزین بزند تا بتواند عروسش را از آرایشگاه بیاورد. با داد و بیداد منصرفش می کنند. انسانیت مال دیروزهاست!
خانم معلمی هم شانسش را می آزماید. سرخ و سفید می شود و خواهش می کند بگذارند چند لیتر بنزین بزند تا به مدرسه برسد و از شاگردهایش امتحان بگیرد. مردانِ جلوی صف بی ادبانه به ته صف هدایتش می کنند. مردانگی مال دیروزهاست!
نتیجه:
طرح موفق شده. مبارک باشد ملت همیشه در صف!

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر