web 2.0

۴.۱۰.۸۶

بحث داغ داغ نودی

بحث نود داغ داغ بود. مطرح کردن این قضایا و شفاف سازی کار فوق العاده ای بود که برنامه نود با هدایت عادل فردوسی پور انجام شد و ای کاش در سیاست هم رسانه ها همین قدر قدرت مانور داشتند. جانبداری محرز نود از موضع دولتیها سخت سوال برانگیز بود.
چه می کند این صفایی فراهانی! نماینده گردن کلفتها را لوله کرد! با یک عالمه دلیل و مدرک و سند هاشمی را گذاشت گوشه رینگ و آنچنان نوازشش کرد که به مِن و مِن رسید! برادران تکلیف دار مستبد، آدم سر و زبان دارتری یا بیاورید. یا یکی که در محله شان گل کوچک بازی کرده باشد!
اگر صدای کسی به این آقای هاشمی می رسد به ایشان بگویند ما افکار عمومی ممنون و مدیون فیفاییم که اجازه استبداد در فدراسیون را نمی دهد. ضمن اینکه پاچه خواری آقای علی آبادی هم حدی دارد و تازه پاچه ایشان را خورن قابل توجیه است؛ به پاچه فردوسی پور چه کار داری؟ ضمناً اگر می خواهید طبق سخن خودتان «بحث طلبه ای» کنید به حجره تان بروید، اینجا فوتبال است و بحث ورزشی و حتی ملی است، نه طلبه ای!
باز هم می گویم ای کاش UN هم FIFA بود!

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر