web 2.0

۲۲.۷.۸۶

مهندس سقراط


این قصه سقراط شدنت خوب من چه بود؟ * زان پیشتر هندسه ات خلق را نمود
هر روز طرح تازه ای، سودای تازه ای * در پشت این همه وعده یک عمل نبود
شاگرد تنبل مکتب سرا شدیم * روزی که شعر نهم را زمین سرود
سقراط من! هسته و اتم مَر تو را * ما را از ابتدا بدینها نظر نبود
جِر خورده ایم چگونه بگویم که بی خیال * بنزین و نان زِ سرم هوش را ربود
باید ز هفت شغل هم فراتر روند * آنان که اهل و عیالشان سقراط را ستود!
سوزن الشعرا
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر