web 2.0

۱۵.۸.۹۱

زنده باد خانم مرغه!

در راستای اینکه شرکتهای محترم وطنی پنیر و مربا و کنسرو و سایر خوراکیهای مظروف را نصف کرده اند و قیمتش را چند برابر:

بسیار خوشحالم که دوستان نمی توانند در ماتحت مرغها دستکاری کنند تا محتویات داخل تخمها کاسته شود.
وگرنه چه فجایعی ممکن بود در خانه دانشجویی ها و سایر زندگی های مجردی رخ بدهد!
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر