web 2.0

۱۲.۷.۹۱

وابستگان نهاد نظامی و سیاست و اقتصاد

احمدی نژاد: خبرگزاری وابسته به يك نهاد نظامی و امنيتي نبايد وارد مسائل سیاسی شود. 

این سخن آقای رییس جمهور بسیار زیبا و منطقی است، اما این سوالها پیش می آید: - آیا اصولا یک نهاد نظامی حق دارد خبرگزاری داشته باشد؟
- آیا اعضای همان نهاد نظامی، امنیتی حق دارند به عنوان وزیر در دولت، وارد سیاست شوند؟
- آیا درست هست که دولت مهمترین قراردادهای خود به ارزش میلیاردها دلار را به همان نهاد نظامی، امنیتی ببخشد؟
- و آیا امیدی هست که ژنرالهایی که چنین در سیاست دخیل شده اند و اینگونه در اقتصاد درگیر شده اند، روزی دست از این همه منافع سیاسی و اقتصادی بشویند؟
- و سوال آخر اینکه: چه فرد و گروهی آنها چنین به بازی گرفته؟
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر