web 2.0

۱۹.۷.۹۰

اگر نیاید

آقای محسنی اژه ای: اگر خاوری نیاید حکم جلبش صادر می شود.
1- در حالی که در کشور ما آدم حسابی ها و نخبه ها زندانی و شکنجه می شوند و شلاق می خورند و از حقوق انسانی محرومند؛ چطور یک متهم به دزدی اطمینان داشته باشد که از حقوق اولیه انسانی یک متهم برخوردار خواهد بود تا به کشور برگردد؟
2- تازه اگر نیاید؟
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر