web 2.0

۱۰.۳.۹۰

عاشق شو ار نه روزی، کار جهان سرآید!زیباترین مفهومی که از ابتدا در جنبش سبز وجود داشته بی پرده گفتن از عشق هاست. سالهاست که توی این مملکت حتی بیان عشق به همسر هم خط قرمز بوده. از همان ابتدا که زهرا رهنورد و میرحسین عاشقانه دست در دست هم گام بر می داشتند و برای اولین بار در این سی ساله چنین عکسی از بزرگانِ سیاست رسانه ای شد، تا آن نامه های عاشقانه زندانیان جنبش از زندان و نامه های متقابل همسران آنها، و آن اظهار عشق علنی و شجاعانه ی بهزاد نبوی به همسرش و این آخری، آغوش پر از عشق نسرین ستوده و همسرش رضا خندان از زیباترین جلوه های جنبش سبز هستند.
به خاطر طبع و غریزه ی آدمی ذکر زندان ها و شکنجه ها و آزارها و دردها سزاوار فراموشی اند و ضمناً در تمام این سالها این قدر تصویر و ذکر خشونت و اندوه شنیده ایم که بی تفاوت شده ایم. اما عشق همان چیزی است که این مملکت و مردمش به آن احتیاج مبرم دارند. عشق همان نیرویی است که می تواند بیماری حادّ دیوصفتی را از وجود دردمند این سرزمین به در کند. عشق تان مستدام!
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر