web 2.0

۱۰.۲.۹۰

هنر تبلیغات: اگر پاندا بودم


همه ما مرتباً از کنسروهای ماهی تن استفاده می کنیم (هر چند من از دوستانی که در کارخانه های کنسروسازی ایرانی کار می کنند شنیده ام که بسیاری از گوشت های استفاده شده در این کارخانه ها گوشت کوسه است). معمولاً هم نگران حال و روز این نوع ماهی نیستیم. اما مثل اینکه قضیه خیلی جدی تر از این حرفهاست و سازمان wwf کمپینی را برای مبارزه با صید بی رویه ماهی تن راهی اندازی کرده که با استفاده از تصویر پاندا به عنوان یکی از معروف ترین گونه های در حال انقراض سعی می کند توجه مخاطبان را بیشتر نسبت به حاد بودن مسئله جلب کند.
شعار آگهی: «اگر پاندا بودم توجه بیشتری می کردید؟»
اطاعات بیشتر و نمای بزرگتر
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر