web 2.0

۸.۲.۹۰

نان و دندان + زندگی سگی

قیمت هر قرص نان سنگک به رقم نجومی 500 تومان رسیده. این رقم برای بسیاری از جمله سران دولت که قطعاً حقوق هایی به طور متوسط بالای 5 میلیون تومان می گیرند، معنای خاصی ندارد. اما برای کارگران ایرانی چطور؟
یک کارگر ایرانی به طور متوسط حدود 300000 تومان حقوق می گیرد.
اکثر کارگرانی که من می شناسم حدااقل 3 فرزند دارند، یعنی یک خانواده 5 نفره.
اگر فرض کنیم هر کدام از این 5 نفر روزی حدوداً دو قرص نان بخورد، در ماه می شود 300 نان.
قیمت 300 نان با حساب هر نان 500 تومان می شود 150000 تومان، این مبلغ نصف درآمد یک خانواده کارگری در طول ماه است.
اگر قبض های سرسام آور آب و برق و گاز و تلفن را به این رقم اضافه کنید در خواهید یافت که حتی اگر پرداخت یارانه های فعلی همواره تداوم یابد (که قطعاً غیر ممکن است) باز هم زندگی برای بزرگترین طبقه اجتماعی ایران به شرایط اسف باری رسیده است.
در نظر داشته باشید که اجاره مسکن در بیشتر نقاط کشور به طور متوسط حداقل 200 یا 250 هزار تومان است. با این حساب هزینه لباس و غذا و تحصیل فرزندان و ... از کجا باید تامین شود؟
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر