web 2.0

۱۱.۱۲.۸۹

در رعایت از رعیت

گردن عقل از هنر آزاد نیست
هیچ هنر خوبتر از داد نیست
نیست مبارک ستم انگیختن
آب خود و خون کسان ریختن
داد کن از همت مردم بترس
نیمشب از تیر تظلم بترس
مخزن الاسرار، نظامی گنجوی
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر