web 2.0

۲۳.۱۱.۸۹

فیلتر شدیم + پایان یک دیکتاتوری

1- هنوز یک هفته هم نشده به این خانه تازه اسباب کشی کرده ام و مدتی هم هست که بسیار کمتر از مسائل سیاسی و اجتماعی نوشته ام تا هم اعصاب راحت تری داشته باشم و هم این حضرات به این خانه مجازی ما کرم نریزند. اما متاسفانه فیلترخانه همایونی که این روزها بیش فعال شده دوباره ماتحت فیل کبیرشان را بر دهان این وبلاگ نهاده اند. راستش دیگر دارم از این موش و گربه بازی خسته می شوم. ولی مثل برخی همسایگان وبلاگستانی در دکان را نمی توانم تخته کنم، بنابراین امیدوارم به ابزار گذر از فیل بزرگ مجهز باشید. چون تا مدتها ما در همین خانه باقی خواهیم ماند.
2- مبارک پس از سی سال از قدرت کناره گیری کرد. سایه دیکتاوری از روی مصر برداشته شد. امیدوارم این شروع یک دوره مردم سالاری واقعی باشد و آنها به سرنوشت برخی کشورهای دیگر خاورمیانه (گذر از یک دیکتاتوری به دیکتاتوری جوانتر) مبتلا نشوند. این عدد سی هم انگار عدد مقدسی است، نه؟!
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر