web 2.0

۲۲.۹.۸۹

زمان، مرثیه ی زیستن

صدایی از درون ارمیاف اما به لحن سهراب پاسخ می دهد: زمان یعنی مرثیه ی زیستن... مرثیه ها یی که می گذرند و تکرار نمی شوند.
بیوتن، رضا امیرخانی، صفحه 407
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر