web 2.0

۱۷.۸.۸۹

کسوف

روزنامه «خورشید شرق» روز بعد از واقعه نوشت: «ساعت دوازده و نیم دیروز، ناگاه چنان نقصانی در روشنایی آفتاب افتاد که گویی دستی ستبر چهره اش را پوشانده.»
سمفونی مردگان، عباس معروفی، صفحه 53
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر