web 2.0

۱۰.۵.۸۹

سفرت به خیر استاد!

وقتی نازمریم زیر چادر سیاه پنهان شد و بازکردن چشمهای کبود و سربالا کردنش به پشت میله ها انجامید و امید درآمدن خورشید در دلش مُرد و جرات رفتن به صحرا زیر چرخ مَرکب گزمه ها خورد شد، آوازخوان پیر کوله بارش را برداشت و راه سفر پیش گرفت تا به جایی برود که مریم هایش ناز باشند و خورشیدشان پر از نور و دلشان پر از سرور، و اینقدر دلخوش باشند که به صحرا بروند و پایکوبی کنند.

دانلود ترانه نازنین مریم (محمد نوری
)
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر