web 2.0

۱۱.۵.۸۹

درباره طرح هدفمندی یارانه ها و زیرساخت های آن

دولت متاسفانه با بخشنامه ها، دستورالعملها و همایشهای مختلف سعی می کند روابط عمومی ها را وادارد که طرح هدفمندی را طرح مثبت، مفید و کارآمدی به مردم معرفی کنند. ما در اینکه چنین طرحی باید دیر یا زود در ایران اجرا شود تردیدی نداریم، ولی سوالات اساسی و مهمی نیز در این باره وجود دارد:
1- زیرساخت های اقتصادی، حمل و نقل عمومی و ... تا چه حد در کشور آماده این کار است؟
2- شما برای توجیه اجرای طرح دائماً ایران را با کشورهای اروپایی مقایسه می کنید، حقوق و دستمزد یک ایرانی تا چه حد با یک اروپایی قابل مقایسه است؟
3- چه تمهیدات عملی، شفاف و واقعی (فارغ از دروغهای معمول) برای لِه نشدن طبقه فرودست جامعه زیر چرخ اقتصاد اندیشیده شده؟
4- برای مسئله بهداشت و درمان و تامین اجتماعی و زیرمیزی پزشکان (با توجه به هزینه های نجومی و غیرقابل دسترس آن) چه راهکار کارآمد و فراگیری وجود دارد؟
در حالی که از دید من و اکثر همکاران مشابه پاسخ واقعی و صادقانه همه سوالات بالا «هیچ» است چطور باید به هموطنان خودمان دروغ بگوییم؟
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر