web 2.0

۲۹.۸.۸۸

سوال چهار جوابی: خودکشی

خبر رسانه ها: پزشک کهریزک خودکشی کرد
سوال: کدام یک از گزینه های زیر در مورد این سربازپزشک به واقعیت نزدیکتر است؟
الف) پزشک مذکور خودکشونده شده
ب) خودکشی این پزشک نیز با واجبی مرتبط است
ج) وای بر احوال هر آنکه بداند آنچه نباید بداند
د) همه موارد
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر