web 2.0

۳۰.۸.۸۸

کیش و مات

احسنت! احسنت! احسنت!
اکنون به یمن نبوغ بی همتا و راهبرد دوراندیشانه تو صفحه شطرنج به دلخواهت چیده شده:
یک اسبت در میان مهره های عربی در گل مانده و دیگر اسب با مهره عبریان شاخ به شاخ مانده.
یک فیلت کیش همسایه شرقی است و فیل دیگرت در گرو مهره فرنگیان.
وزیرت با مهره عموسام گارد شده و توان تکان خوردن ندارد.
رُخت در خانه سیاه مانده تا پیاده هایت از درد این روسیاهی هر لحظه از شاه عرصه شطرنج فاصله شان بیشتر شود.
چه زود بازی تمام می شود. گویی فقط حرکتی ناپلئونی بوده و خلاص!
شاهت را از خانه خیال بردار، داری مات می شوی!

لینک این مطلب در بالاترین
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر