web 2.0

۳.۵.۸۸

حال ما بسیار خوب است

باری اگر از احوال ما جویا باشید همه چیز خوب است. هواپیماهای روسی در سال اصلاح الگوی مصرف در جهت کاهش جمعیت همیاری می کنند و هر هفته تعدادی از هموطنان را به دیار باقی اعزام می کنند.
هر آنچه از این هموطنان اضافه بماند در خیابانها به دست امنیه ها الگوی مصرفشان اصلاح می شود و بلیط یکطرفه دیار باقی دریافت می کنند. هر کدام زنده دربروند خبر شهادتشات از زندان به گوش خواهد رسید.
در این وانفسا یک اسفندیار یافت می شود که حواس ما را پرت کند. آنگاه مقام عظما روئین تنی این اسفندیار را در هم می شکنند و وی را از زین به زیر می کشند تا به همه بفهمانند رئیس کیست و هر کس اندک شکی داشت که این مملکتِ گل و بلبل، جمهور آرمانی بشر است شکش به یقین مبدل گردد!
balatarin
Delicious
Twitter

2 نظر:

مَتَتی گفت...

آزمایش کامنت

مَتَتی گفت...

آزمایش کامنت

ارسال یک نظر