web 2.0

۲۴.۳.۸۸

باتوم، ما و دزدها


آشنایِ دیرین
جان جانم باتوم
مهرورز زیبا
مهربانم باتوم
بر سرِ گُردهٔ ما
خون فشانم باتوم
***
رایمان دزدیدند
بر سرِ گربهٔ موطن ریدند
ریش ملت بر باد
قاه قاه خندیدند
پس از آن با تو عزیز
تن ما کوبیدند
***
یاد من هست هنوز
تیرِ تیره*، سند نامردی!
تو به خاطر بسپار
زهر خردادِ پر از حادثه را**

* 18 تیر
** 23 خرداد
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر