web 2.0

۲۵.۳.۸۸

الله اکبر

1- آقای احمدی نژاد دیروز ما را مشتی «خس و خاشاک» خواندند و به «همجنس بازان» مربوطمان کردند، طبعاً دلیل این همه دشنام این است که ایشان جریمه هزار بار نوشتن از روی جمله «ادب مرد به ز دولت اوست» را انجام نداده اند.
2- ایشان خود را «رئیس جمهور» ایران می دانند. البته ایشان به عنوان «رئیس دولت» مورد احترام همه ما هستند، ولی مگر «جمهور» در این مملکت مانده که ایشان رئیسش باشد.
3- «رئیس دولت» می فرمایند که می خواهند «عدالت» برای ما ارمغان بیاورند. چطور ممکن است ما از کسی که با حربه «دروغ» رأی ما را «دزدیده» توقع عدالت داشته باشیم؟
4- در راستای پرهیز از خشونت و نشان دادنِ دینگرایی از مردم خواسته شده هر شب ساعت 9 شب بر بام خانه شان فریاد برآورند:
الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر!
فکر خلاقانه و قابل تحسینی است. شما هم بپیوندید.
در پرانتز:
برای اولین بار مَتَتی هم ف.ی.ل.تر شده. آستانه تحمل حکومت اینقدر پایین آمده؟
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر