web 2.0

۲۵.۸.۸۷

دوست داشتن از نوع سلاطین

...«دوست داشتن یک طرفه می شود، اما به ضرب تهدید نمی شود، و این آن چیزی است که سلاطین می خواهند: مردم آنها را بپرستند، اما آنها از مردم بیزار باشند.»...
یک عاشقانه آرام، نادر ابراهیمی، صفحه 27
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر