web 2.0

۱۶.۷.۸۷

بزار دستت رو ببوسم

نقل است که یکی از بزرگان اهل قدرت سفری دور و دراز به ولایات کفر برفتی و چون برگشتی، فرمودی:
ما تو نیویورک که بودیم آقا اومد تو خواب بنده. عرض کردم:
-«آقا! آقا!»
فرمود:
-« خودتو لوس نکن. حرفت رو بزن»
عرض کردم:
-«آقا بزار دستت رو ببوسم!»
دستش رو عقب کشید و فرمود:
-« لازم نکرده.»
از روی ارادت خالصانه و مخلصانه دوباره عرض کردم:
-«آقا خواهش می کنم بزار دستت رو ببوسم.»
فرمود:
-«نه محمود جون. من خودم به جاش پات رو می بوسم، تو فقط دست از سر این ملت بدبخت بردار و برو! همه مبایعه نامه ها رو هم من خودم واست پیدا می کنم!»
نکته: برای درک بهتر این پست می بایست سریال بزنگاه رو دیده باشید.

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر