web 2.0

۲۴.۲.۸۷

اندر احوالات راه های استاندارد کشور!


وزیر راه، روزنامه ایران 16 اردیبهشت 87 : « راه های کشور استاندارد است. »
در جاده به سمت آستارا می رویم. کامیونی در جاده لش سنگینش را به آهستگی به پیش می برد و صف ماشینهای پشت سرش در این جادهٴ بسیار باریکِ ترانزیتی بی صبر می شوند و سعی می کنند سبقت بگیرند. تریلیهایی که از روبرو می آیند بوق وحشتناکشان را به صدا در می آورند و پژویی تا یک قدمی مرگ پیش می رود. از خودم می پرسم: «چرا جاده ای توریستی که به علاوه محل اصلی تردد کامیونهای ترانزیتیِ صادراتی و وارداتی به آسیای میانه است اینقدر بد و باریک است؟»
طبق آمارهای رسمی سالانه حدود 27000 ایرانی در جاده های مرگبار ایران کشته می شوند. دروغ بزرگی مهمترین عامل این مرگ و میر را بی احتیاطی راننده ها می داند اما اگر جاده ها بزرگراه و آزادراه باشند باز هم انحراف از مسیر و شاخ به شاخ شدن ماشینها قاتل مردم خواهد بود؟
ناخودآگاه یاد جادهٴ تهران شمال می افتم که سالهای مدیدی است با آمدن و رفتن چند دولت هیچکدام عُرضهٴ ساخت آنها (که بسیار واجب هم هست) را نداشته اند. جاده یاسوج به بابامیدان که هرساله ده ها نفر را به کام مرگ می کشد و سالهاست پیمانکارها با یک تونلش لاس می زنند، جاده بهبهان به اصفهان که کل زیرسازیش انجام شده و قرنهاست که معلوم نیست معطل چیست، آزادراه قزوین رشت که سرنوشتش مانند بقیه راه هاست، جاده ترانزیتی و بسیار پرتردد شیراز به بندرعباس که لقب پرافتخار «جاده مرگ» را یدک می کشد و کلی جاده های دیگر که ایرانیها را به کام مرگ می فرستند و کوچکترین اهمیتی برای مدیران ارشد مملکت ندارد و یا اگر دارد، لیاقت و توانایی ساختن و راه اندازی جاده هایی استاندارد را نداشته اند و ندارند.
کاش آقای وزیراین سطوررا می خواند تا در پاسخ آن جمله غیرمنطقی اش پاسخ بشنود:
شب خوش آقای رئیس جمهور! خوب بخواب آقای وزریر راه! فردا هم فقط 74خانواده ایرانی عزادار خواهند شد!
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر