web 2.0

۱۳.۱۲.۸۶

برنامه ها و اهداف: ورزش

در اولین فرصت ممکن طرحی به تصویب رسانده خواهد شد که طی آن ورزشگاه صد هزار پسری آزادی و سایر ورزشگاه های وابسته بخشی از خود را در اختیار بانوان قرار دهند.
مزایای طرح:
۱- خواهران مشتاق به آرزوی دیرین خود می رسند و با شنیدن یک عالمه فحش، ضمن آشنا شدن با فرهنگ والای ایرانی، نسل آینده را با ادب ویژه ورزشی آماده مبارزه با ناملایمات می سازند.
۲- برادران تماشاگر با دیدن خواهران باد در پوستشان می رود و نود دقیقه یکریز تیم خودشان و حتی در صورت لزوم تیم حریف را تشویق می کنند.
۳- نظر به جو گیر بودن بازیکنان ایرانی، با دیدن جایگاه خواهران در ورزشگاه سطح فوتبال آنها زمین تا آسمان فرق خواهد کرد و هر کدام به یک فروند مارادونا تبدیل خواهند شد!
تبصره:
تبصره۱: طرح بلندتر و گشادتر کردن لباس ورزشی بازیکنان به جهت رعایت مسایل ایمنی و پیشگیرانه می بایست در طرح لحاظ گردد.
تبصره۲: به دلیل مسایل ناموسی طرحی برای شرکت متقابل برادران در ورزشگاه های خواهران بررسی و اجرا نخواهد گردید!
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر