web 2.0

۱۳.۱۲.۸۶

ما زیر این خط زاییدیم!

پس از انتشار گزارش شاخصهای توسعه انسانی سازمان ملل یکی از منابع آگاه دولت در حالی که دود از دوگوشش خارج می شد و از خشم سرخ شده بود به خبرنگاران گفت:
« همش تقصیره این مرتیکه قطبیه که قوم و خویش فرح پهلویه. همین چند روز پیش بود که تلویزیون ثابت کرد فرح خودش و شوهرش و بقیه زنهاش و فک و فامیلاش و وزریراش همجنس بازن هان! تازه تقصیره اون مصدق که دلسوز بود اما ساده بود و گول مالیدن سرش و کاشانی بزرگ نگذاشت مملکت بیشتر از این به تاراج بره هم هست. اصلاً آقا تقصیر اون سید شکلاتیتون حتی بیشتر از ایناست. مرتیکه توقعات این ملت رو برد بالا. ملت رو چه معنی به حقوق و شعور و این حرفا؟!»
وی وقتی با اعتراض خبرنگارانی که همگی زیر خط فقر زندگی می کردند مواجه شد، پاسخ داد:
« خفه شین جاسوسای چمدون دلاری! وگرنه می گم همین الان ساماندهیتون کنن! ما قوی ترین کشور جهانیم و هسته رئیس جمهور می تونه اینو ثابت کنه. اگه قبول ندارین تا آمار اسلحه های روسیمونو بگم تا اربابهای استکباریتون به قدرت شکست ناپذیر ما پی ببرن. »
در همین هنگام یکی از خبرنگاران جرات کرد و گفت: زِرت! اینا رو دیدی؟
{{ كميته حقوق و دستمزد كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران: خط فقر در ايران را درآمد ‏ماهيانه 600 هزار تومان است.
احمدی نژاد: قدرت اول جهان ایران است
گزارش شاخص‌های توسعه انسانی سال 2007: ایران در رتبه نود و چهارم توسعه انسانی }}
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر