web 2.0

۲۱.۱۱.۸۶

شراکت سیدها

خدمت جناب مستطاب فودی دامت صدماته
در کامنت دانی یکی از نوشتارهای اینجانب فرموده بودید که هنوز زنده اید. بدینوسیله احتراماً به استحضار می رساند که فکر می کنید زنده اید. به چه زنده اید؟ مردک برقی، آیا مخت هم برقی شده یا برق گرفته تو را و هوش از کف داده ای؟ اگر زنده بودی هنوز مخت کار می کرد و هر از گاهی کلامی می نوشتی تا کار و کاسبیمان را رونقی ببخشیم.
آخر این چه شراکتی است؟ پس از عمری لر بازی درآوردیم و با یک فقره عرب (آنهم برای اولین بار در تاریخ دو قوم!) شریک شدیم. حالا دَبه کرده ای و یک بار کرکره دکان را تو بالا نکشیده ای. لابد فردا که باغ محصول داد و این خانه مجازی پایمان را تا دور و بر بلوک 209 کشید سر و کله ات پیدا می شود که سهم من کو؟
پس بگذار از همین الان بگویم سهم و درد! سهم و هلاهل! سهم و پولولو! همه را من کاشتم آب خنکش را هم من برداشت می کنم. تازه هوا هم از ماه دیگر در خوزستان سگ کش می شود. خودت قضاوت کن تو این گرما کی حاضر می شود آب خنک را با رفیق و شریکی مثل جنابعالی تقسیم کند؟

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر