web 2.0

۲۰.۱۱.۸۶

Unfair Play

بند اول: ما مسابقه را در زمان نامناسب در شرایط نامناسب برگزار می کنیم تا آنها که ما می خواهیم در مسابقه شرکت نمایند.
توصیه: شما باید در مسابقه شرکت کنید.
بند دوم: ما خودیها و غیرخودیهایی را که در نیمه زمین ما بازی نکنند را رد می کنیم.
توصیه: شما باید در مسابقه شرکت کنید.
بند سوم: ما تعدادی بازیکن ناشناخته و کوتوله ورزشی به علاوه ده درصد از بازیکنان واقعی شما را تایید می کنیم تا شما همچنان در گود باقی بمانید و بازی کنید.
توصیه: شما باید در مسابقه شرکت کنید.
بند چهارم: ما برای احتیاط و در صورت لزوم از داوران سیار و باطل کردن احکام داوری استفاده می کنیم.
توصیه: شما باید در مسابقه شرکت کنید.
بند چهارم: اگر چه شما مطمئنا شرکت خواهید نمود اما لازم است سوال شود آیا در مسابقه شرکت می کنید؟
بازیکنان سمت چپ: به دستور بزرگترا بَ...له!

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر