web 2.0

۹.۷.۸۶

روشنفکر واقعی

تعاریف مختلف روشنفکری از نظر فواد:
روشنفکر یعنی کسی که وبلاگ دارد!
روشنفکر یعنی کسی که بلد است ومی داند به چه کسی فحش بدهد در حالی که بقیه بلد نیستند!
روشنفکر یعنی کسی که حرفش با بقیه فرق می کند هر چند حرفش درست هم نباشد !
روشنفکر یعنی کسی که مقدسات سرش نمی شود!
روشنفکر یعنی غر غرو ناشکر نا امید!
روشنفکر یعنی همه چی بلد وکسی که در مورد هر چیزی حرفی برای گفتن دارد!
روشنفکر یعنی خوش تیپ ودانشمند!
روشنفکر یعنی دوم خردادی!

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر