web 2.0

۷.۱۱.۹۱

این روزها چه کار باید و چه کار نباید کرد؟

ماشین های درپیت وطنی روزی یکبار گران می شود: نه می خریم نه قراضه هایمان را می فروشیم.
آهن و سیمان و آجر و ... به صورت ساعتی گران می شود: سعی می کنیم خانه نسازیم و نخریم.
گوشت و مرغ و برنج روزانه گران می شود: سعی میکنیم هیچ کدام را نخریم.
دارو اسیر دلار آزاد و سرقتهای دولتی می شود: سعی می‌کنیم اگر مریض شدیم دکتر نرویم.
بدلیل تحریمها آلودگی شونصد برابر می شود: سعی کنیم از خانه بیرون نیاییم تا خفه نشویم.

فقط من مانده ام ما «آحاد ملّت همیشه در صحنه» چه غلطی باید بکنیم تا زنده بمانیم؟!
balatarin
Delicious
Twitter

1 نظر:

pirefarzaneh گفت...

فقط در صحنه بمانیم . همین!

ارسال یک نظر