web 2.0

۸.۷.۹۱

شهر کوران و شرقی که "تکلیفش باید یکسره شود"

نمایندگان مجلس حق دارند برآشوبند. در جامعه ما جهالت و نادانی رو به گسترش است و نادانها دیگران را همپیاله ی نادانی می خواهند. پارلمان جایی است که باید مانعی بر سر جهالت رئوس هرم قدرت در کشور باشد اما پارلمانی که حتی ورود وکلایش با هزار اما و اگر همراه است، و نه بر مبنای شایستگی و دانایی که بر اساس میزان دستور پذیری از احکام حکومتی استوار است؛ چگونه می تواند راهی برای گریز از نادانی باشد؟
دروغ، ریاکاری، خشونت و نادانی بیماریهای رایج امروز جامعه ما هستند. چه سیاستمداران چشم هم را ببندند و چه نبندند این حقایق به روشنی وجود دارد و دارد "مثل خوره ریشه های این مملکت را می خورد و می تراشد".
گیرم "شرق" را بستید، آنچنان که پیشتر دهها روزنامه ی دیگر را بستید. گیرم هادی حیدری را فرستادید کنار سایر هم صنف‌هایش در اوین. آیا مشکل حل خواهد شد؟ چه زمان قصد دارید چشم خود را بر روی حقایق باز کنید؟

balatarin
Delicious
Twitter

1 نظر:

ناشناس گفت...

با این سرو صدا به بهانه رزمندگان متاسفانه با این کار و بهانه ابروی رزمندگان را هم دارند می برند کسانی که نه رزمنده بوده ونه جبهه و جنگ را دیده ونه می شناسند یاد شهدا به خیر

ارسال یک نظر