web 2.0

۲۶.۵.۹۱

این روزهای بزن بزن

کی گفته که ما دولت راحت طلبیم؟
در فکر گرفتاری خلق عربیم
این قدر نگویید اهر زلزله شد
فعلن که گرفتار دمشق و حلبیم

این روزهای مبارک، این روزهای مقدس روزهای بزن بزن است، که زندانیان عقیدتی را شلاق می زنند و چه نامردانه!
 این روزها البته روزهای بکوب، بکوب هم هست. که اهل سیاست سخت بر طبل جنگ می کوبند و زمین مشتش را بر سر ملت ندار می کوبد!
 و این روزها روزهای بگیر بگیر هم هست. هالو میگیرند، به جرم هالو نبودن و مرد بودن در زمانه ی بی مرد!
 و روزهای بخور بخور هم هست. که برادران پاسدارمان هستند و زلزله هست و کمکهای مردمی هست و ...
اما همه اش بدین تلخی و دشواری نیست. بحمدالله روزهای گشت و گذار هم هست، در دیار برادران مزدور استکبار جهانی و نظام سلطه! و روزهای خنده بازار در سوگ هموطنان!
بیخیال رفقا! در این روزهای مبارک فاتحه ای بر روح پر فتوح والده گرامی رییس جمهور سیرالیون نثار فرمایید و برای پیروزی برادر اسد بر استکبار جهانی دست به دعا بردارید!
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر