web 2.0

۲.۵.۹۱

جناب مستطاب جنایتکار محترم
عصر جمعه است. تازه پس از چرت بعداز ظهر سر از زیر پتو درآورده ام. تلویزیون را روشن می کنم و می زنم شبکه سه. قاضی مرتضوی پشت تریبون ایستاده و صحبت می کند. پایین صفحه زیر نویس می شود: «دکتر سعید مرتضوی، مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی». رئیس جمهور روشنفکر و بروباند روشنفکرش که کلاً این روزها با هر خشونت و سرکوبی مخالفند در ردیف اول نشسته اند و با دقت گوش می دهند. 
کانال را عوض می کنم. بی بی سی از برگزاری مراسم بزرگداشت برای کشته شدگان کهریزک خبر می دهد.

 روز شنبه است. خبرگزاری فارس از رحیمی، معاون اول رئیس جمهور نقل می کند که: «دولت از دکتر مرتضوی رئیس صندوق تأمین اجتماعی به طور جدی حمایت خواهد کرد.» آقای رحیمی خود نیز به ارزش یکی از پولدارترین نهادهای کشور که تحت اختیار آقای مرتضوی قرار داده اند، اشاره دارد: «بودجه این سازمان به اندازه بودجه چند وزارتخانه است.»
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر