web 2.0

۱.۹.۹۰

Eagle

فیلم The Eagle را می بینم. فکر می‌کنم چه تمدن مزخرفی که بر شانه‌ی برده‌ها بنا شود و ریشه در خون مردم داشته باشد!

همچنین تمام مدت به این فکر می‌کنم که برده بودن چقدر و چقدر و چقدر می‌تواند وحشتناک باشد؟!

balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر