web 2.0

۶.۴.۹۰

روزگار ارجمندی جادو و خواری هنر

متن خبر: { خبرگزاری مهر: دادستان یاسوج به شهرداری این شهر دستور داد مجسمه آریوبرزن را از میدانی به همین نام در شهر یاسوج پایین بیاورد.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه فرمانده سپاه فتح استان (سردار شهابی فر) نصب مجسمه آریوبرزن در ورودی شهر یاسوج را مورد انتقاد قرار داد، این دستور از طرف دادستان یاسوج صادر شده است.}
در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد هنوز بسیاری از مردم با افتخار نام «آریو برزن» را برای فرزندانشان انتخاب می کنند. هر وقت نام این سردار ایرانی می آید با آب و تاب برای شما تعریف می کنند که از نیاکان ایشان بوده و در کوه های زاگرس یکی از معدود شکست های اسکندر را به او تحمیل کرده.
اما امروز که « گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت»، بسیاری از حاکمان نه تاب دیدن آثار هنری را دارند و نه تاب دیدن افتخار مردمان به آرش و آریوبرزن را، و حق دارند! چرا که به قول فردوسی:
چو اندر تبارش بزرگی نبود
نیارست نام بزرگان شنود
این روزها امثال «سردار شهابی فر» سوار بر خرِ مرادند و هر چه دلشان می خواهد با این مملکت می کنند و صد افسوس که به قول حکیم طوس:
نهان گشت کردار فرزانگان
پراگنده شد کام دیوانگان
هنر خوار شد جادویی ارجمند
نهان راستی آشکارا گزند
شده بر بدی دست دیوان دراز
به نیکی نرفتی سخن جز به راز
اما یادت باشد سردار، سرداری از «سر بر دار نهادن» یابند نه از «جامه ی اهل صورت پوشیدن»!
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر