web 2.0

۱۲.۲.۹۰

زندگی زهرماری در میان گرد و خاک

این روزها در جنوب و غرب ایران هر هفته هوا خاک آلود می شود. شاید تصورش هم دشوار باشد که هفته ای دو تا هفت روز با هوای خاک آلود غلیظ که نفس کشیدن را دشوار می کند و باعث انواع و اقسام مرض های تنفسی به ویژه در میان کودکان می شود زندگی کنید. این روزها بارها از مردم می شنوم که ای کاش اینقدر گرم شود که از آسمان آتش ببارد، یا اینقدر شرجی که تمام تن عرق سوز شود، اما فقط خاک نشود!
این مهمان ناخوانده سوغات عراق است. متاسفانه در هر دو کشور لیاقت حل مشکل در میان مدیران ارشد وجود ندارد و اگر هم فرض کنیم وجود داشته باشد، اراده اش وجود ندارد.
آقای درویش نتایج یک تحقیق جالب را در مورد این ریزگردها را در وبلاگش منتشر کرده. بخش هایی از آن بدین قرار است:
... تعداد چشمه های گرد و خاک در کشور عراق از 6 عدد در سال 1368 به 202 عدد در سال 1387 افزایش یافته است. یعنی ناپایداری محیط کشور عراق، فقط از بعد فزونی کانون های بحرانی فرسایش بادی آن بیش از 33 برابر در طول دو دهه افزایش یافته است؛ وضعیتی که حکایت از بالاترین شدت بیابان زایی ثبت شده در یک منطقه دارد و آشکارا گواهی است بر مرگ بوم شناختی (اکولوژیک) یک سرزمین. مرگی که به مراتب دردناک تر و غیر قابل جبران تر از ورشکستگی سیاسی یا اقتصادی یک حکومت است.
کاهش حق آبه طبیعی دو رودخانه اصلی عراق، یعنی دجله و فرات که 85 درصد نیاز آبی این کشور را تآمین می کردند، یکی از بزرگترین عوامل بروز و تشدید این بحران است.
... بنابراین، به نظر می رسد یگانه راه مطمئنی که پیش پای عراق و همسایگان آن است، همانا احترام به حق آبه طبیعی میان رودان، تغییر الگوی کشت و افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی است. به موازات این اقدام، البته استقرار گونه های گیاهی سازگار به شرایط منطقه مانند هالوکسیلون و تاماریکس و استبرق و ... همراه با انتخاب و کاربست درست خاکپوش ها (مالچ های بیولوژیک) می تواند تحرک چشمه های تولید گرد و خاک را در عراق و شرق سوریه و غرب ایران به کمینه رساند. همچنین انجام مطالعاتی جامع برای بررسی نقش فرآیندهای جهانی مانند تغيير اقليم (climate change) و جهان گرمايي (global warming) می تواند سهم مؤلفه های اقلیمی را در تشدید این بحران آشکارتر و شفاف تر بیان کند. ...

متن کامل را در وبلاگ مهار بیابان زائی بخوانید.
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر