web 2.0

۲۰.۱۰.۸۹

قیمت خون یک ایرانی

باز هم سقوط هواپیما و باز هم کشته شدن تعداد زیادی ایرانی در یک حادثه!
حالا همان ... شده هایی که ژست های احمقانه می گیرند و می گویند تحریم ها باعث قوی تر شدن ما می شود بیایند و یک بار در زندگی شان راست بگویند. بگویند که چرا همه این اتفاقات لعنتی فقط و فقط در کشور ما می افتد؟
باز هم می خواهید خلبان را مقصر جلوه دهید؟
خدا وکیلی من اگر کاره ای بودم به هر خلبان ایرانی یک مدال افتخار بابت پرواز با این لگن های کهنه می دادم. چند وقتی که خلبان های ترک و روس با آن بلند شدن و نشستن های وحشتناک در خطوط ایران کار می کردند به خوبی تفاوت مهارت خلبان های خودمان با امثال آنها را متوجه شدیم. به علاوه این دروغ این قدر تکرار شده که دیگر حال هر شنونده ای را به هم می زند.
اینکه این خبر در رسانه های داخلی خبر اول نیست به چه معناست؟ اگر یک آخوند هزار ساله مرده بود هم اینقدر ساده از کنار آن می گذشتند؟
در این سخنرانی هایی که خبر اول و تیتر یک می شوند و لبریز از اتهام و افترا و دشنام هستند هیچ اثری از اینهمه مصیبت که بر مردم می رود نیست، واقعاً شما مسئول خون این مردم نیستید؟
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر