web 2.0

۱۲.۱۰.۸۹

خلایق هر چه لایق!

مردم بولیوی حق خود را به زور از حاکمان خود گرفته اند و این در حالی است که دولت قرار بود 20 درصد افزایش دستمزد را اعمال کند و مردم به این هم راضی نشده اند.
این موضوع را مقایسه کنید با کشور ما که افزایش دستمزدهای امسال علی رغم تورم کمرشکن موجود تنها 5 درصد بوده و حالا با افزایش کلیه حامل های انرژی و اصلی ترین قوت مردم ایران (نان) نور علی نور خواهد شد.
و چه مردم پستِ ظلم پذیری هستیم ما!
صحنه دیدن مردم بیچاره ای که صفهای طولانی جلوی خودپرداز بانک ها گرفته بودند و می گفتند ترس شان از این است که حکومت شان دبّه کند و همین 40 تومان ها را هم پس بگیرد و شادی وصف ناشدنی بعضی هاشان که از دریافت همین 40 تومن ها که یک پیراهن هم به زور با آن می شود خرید، صحنه ای نیست که تا سالهای سال بشود فراموشش کرد.
حاکمان ما نه مسلمانی می دانند و نه آداب شرافت، والّا به قول حضرت امیر «باید دق می کردند» از دیدن چنین صحنه هایی!
balatarin
Delicious
Twitter

2 نظر:

MoHaMmAd M. گفت...

http://mmoeeni13.blogspot.com/2011/01/blog-post_02.html

سلام متتی عزیز ... در همین باره نوشته ام

bita گفت...

این پست سیلی خیلی محکمی بود...
از اونا که هر دو چشم آدمو پر از اشک می کنه،صورتو سرخ سرخ میکنه و از همه بدتر سرته که باید بندازی پایین وبغضیه که حق نداری فریادش بزنی...

ارسال یک نظر