web 2.0

۳.۹.۸۹

برخورد نهایی

دادستان کل کشور: اگر موسوی ادامه دهد، با او برخورد می شود
کاش آقای دادستان دقیق مشخص می کردند که این برخورد از چه نوعی است؟
یعنی آیا میرحسین گاز گرفته خواهد شد؟
یا اینکه قندان به سمت ایشان پرتاب خواهد شد؟
یا اینکه ایشان باید منتظر بازداشت نیمه شب و سلول انفرادی و دستشویی فرنگی و بسیاری دیگر از اقدامات شجاعانه و شرعی براداران (که بنده شرم دارم بیان کنم) باشند؟
balatarin
Delicious
Twitter

0 نظر:

ارسال یک نظر